top of page
Brochure - Meydam products 2019.jpg

FISKEMELFABRIKK

Meydam Keynote.001.png

Meydam Lamell Pumper (Meydam Lamella Transport Pump)

Meydam lamell pumpe er utviklet for å møte pumpebehovene på råstoff og prosess siden i fiskemel- og destruksjons-industrien. Pumpene som kan leveres i 4 forskjellige størrelser, med kapasiteter fra 3 til 200 m3/time, gir en skånsom behandling av råstoffene og har høy kapasitet kombinert med svært små byggmål. Riktig bruk av Meydam lamell pumpe gir bedre styring og en bedre totaløkonomi. Pumpens spesielle egenskaper er at den kan pumpe massene med et minimum av tilført vann eller andre væsker, noe som gir følgende fordeler:

  • Redusert forrurensing på grunn av nesten tørr pumping.

  • Pumpesystemet er lett å holde rent og bakteriefritt.

  • Pumpemassen holdes i et lukket system

Alle utsatte deler i Meydampumpen er produsert av spesialstål, og alle slitedeler er lette å skifte. Konstruksjonen av pumpen, sammen med plasseringen av slitedelene gjør at selve pumpehuset ikke utsettes for slitasje.

Meydam RUP pump

A selfpriming rubber pump

• Unloading with vacuum (suction)

• Small dimensions, simple construction, easy to maintain

• Unloading with a minimum of water

• Energy efficient and enery saving

• High pumping Capacity (100 to 250 m 3 / hour)

Meydam Peristaltic Pump 150mm og 200 mm

 

  • The planetary gear/motor is calculated to fit the customers specified volume andpressure.

  • The Vacuum is up to 0,85 % and give a lifting height of up to 8 meters.

  • The lifting height (pressure side) is up to 4 bar.

  • Vacuum is applied to the pump house to gain higher efficiency.

  • The frame and housing are either Galvanized or Stainless steel.

  • The low friction rollers are lubricated with glycerin.

Press

Press ensures efficient mechanical dewatering and reduction of the oil/fat content. This will improve processing and increases the energy saving potential.

The press are easy to operate and the preformance is easy to monitor trough the control system.

Inspection doors on both sides are made of stainless steal and cover the sides full length.

Dryer

The wet material is fed into the dryer trough the inlet at the driver end. The material is transported trough the dryer and agitated by means of paddles mounted on the periphery of the rotor.